Geschiedenis

Geschiedenis van de Koninklijke Harmonie Verbroedering Vorselaar.

Musiceren in harmonie. Dat doen de muzikanten van Vorselaar al sinds 1900. In het jaar 2000 werd het 100-jarig bestaan van de harmonie dan ook met veel feestgedruis en een plechtige tentoonstelling gevierd. Onder het goedkeurend oog van toenmalige voorzitter Prosper Thijs werd tevens een mooi boek met de ontstaansgeschiedenis van de harmonie uitgegeven. De jongste jaren waait er door de harmonie een nieuwe wind en kraken de muzikanten met veel creativiteit en enthousiasme nieuwe noten.

Het was de schoonbroer van de welbekende Kardinaal Van Roey, met name Jozef Van der Piete, die zijn vrienden warm maakte een fanfare op te richten. Jozef Van der Piete kwam van Gierle, waar hij lid was van de fanfare. Toen hij schoolhoofd van de gemeentelijke jongensschool in Vorselaar werd, bracht hij de muziekmicrobe van Gierle mee naar Vorselaar. Samen met vier medestichters bracht hij algauw 35 leden op de been en leidde hij de eerste repetities notenleer. De nieuwe muzikanten mochten de Gamme en de Brabançonne leren. Na een half jaar werden de eerste muziekinstrumenten aangekocht. Vanaf dan bracht de Fanfare Sint-Cecilia 20 jaar veel leven in de brouwerij.

In 1920 werd in Vorselaar een tweede fanfare opgericht. Louis Van Ginneken nam hierin het voortouw. Deze kapitaalkrachtige man bracht via de diamantindustrie en de elektriciteit welvaart naar Vorselaar door werkgelegeheid te scheppen. Uit sympathie sloten veel nieuwe leden zich aan bij zijn vereniging. Ook Karel Dierckx, vader van de latere voorzitter René Dierckx, speelde in deze maatschappij. De nieuwe Fanfare Sint-Pieter was succesvol. De kers op de slagroomtaart was het winnen van de Eerste Prijs in een muziekwedstrijd in Beerse.

Tot aan de Tweede WO, bleven de twee maatschappijen naast elkaar bestaan. De ene al met wat meer leden als de andere. Dorpspolitiek vermengde zich ook in de twee muziekverenigingen. Beide fanfares sloegen na de oorlog van 1940-1945 echter de handen in elkaar. Oorlog had het muzikaal verenigingsleven zo goed als verlamd, en beiden kwamen verzwakt uit de strijd. De muzikanten slaagden er in 1945 in om zich harmonieus op te stellen en richtten de Harmonie Verbroedering, met zetel in Vorselaar, op.

Het zestigjarig bestaan van de muziekvereniging in Vorselaar werd met veel luister gevierd op 10 juli 1960. Het bestuur, onder het voorzitterschap van Louis Verbeeck en ere-voorzitter Baron Raymond de Borrekens, had zich hiervoor een jaar lang voorbereid en kosten noch moeite gespaard. Pastoor De Schutter mocht het nieuwe vaandel wijden en 21 verenigingen namen deel aan de muziekwedstrijden om de meeste punten te verdienen in zo hoog mogelijke afdelingen. Het was de Kon. Fanfare van Retie die de hoogste toppen scoorde en met de felbegeerde schaal van Z.M. de Koning aan de haal ging.

In 1970 werden de 38 muzikanten, die de harmonie toen telde, flink bijgestaan door 46 drumband- en majorettenleden. De drumband met majoretten, die onder leiding stond van Jan Moors en Marie-Louise Verboven verwierf immers op 6 september 1960 de kampioenstitel van de Provincie Antwerpen met 95%. Het jaarlijkse feest van de vereniging in dit jaar stond totaal in het teken van deze overwinning. De kampioenen kregen alle lof toegezwaaid door de prominente mensen uit het dorp.

De harmonie zelf deelde ook in het succes. Onder leiding van dirigent Renaat Van Tendeloo behaalde zij in december 1973 de eerste prijs in tweede afdeling van de Provincie Antwerpen. In april van het jaar 1974 mocht ze naar eerste afdeling promoveren. In datzelfde jaar mocht de harmonie de titel Koninklijke Harmonie Verbroedering Vorselaar in ontvangst nemen. Een jaar later, in 1975, werd het 75-jarig jubileum van de maatschappij gevierd. Als we de annalen mogen geloven, werd dit jubileum doorweven met veel feestvreugde en een spetterend concert. Marcel Verhoeven componeerde voor de gelegenheid de feestelijke Vorselaarse Mars. Deze mars is tot op heden het lijflied van de harmonie en wordt op elk teerfeest steevast uit volle borst meegezongen.

De viering van het 85-jarig bestaan van de harmonie werd op 2 maart 1985 opgeluisterd door een concert onder leiding van de jonge dirigent, Luc Verdonck. Luc Verdonck zorgde mee voor verjonging van de leden in de rangen van de harmonie. De leerlingen van de notenleerklas brachten tijdens dat jubileumconcert ook twee nummers.

In 1986 nam de harmonie plechtig het Buurthuis aan de Oostakker in gebruik. De voormalige provinciale diamantschool werd van een stoffige diamantslijperij omgevormd tot een gezellig buurtlokaal voor verschillende verenigingen. Het Buurthuis wordt vanaf dan de vaste stek voor de wekelijkse repetities op dinsdagavonden. Ook beschikt de harmonie vanaf dan over voldoende opslagruimte.

En de festiviteiten gaan onverminderd verder. In 1990 werd René Dierckx gehuldigd voor zijn prestatie van meer dan 60 jaar muzikant en 20 jaar voorzitter. In 1995 viert de harmonie haar 95-jarig bestaan en in 1997 wordt dirigent Luc Verdonck in de bloemetjes gezet voor zijn 15 jaar dirigentschap. Op 8 september van het jaar 2000 wordt door de gemeente Vorselaar een prachtige bastuba geschonken aan de harmonie naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de vereniging. Voorzitter Prosper Thijs en zijn medebestuursleden bereidden de festiviteiten voor het eeuwfeest maandenlang voor. Het resultaat was een prachtige tentoonstelling en een jubileumconcert op 28 oktober 2000 in de voormalige Paschazaal.

In 2012 nam een nieuwe bestuursploeg de fakkel over en zorgde de gedrevenheid van de nieuwe voorzitster, Inge De Cnodder , voor een frisse wind. De harmonie won in 2013, samen met cultuurvereniging Vorsarte, de eerste prijs van het themaproject van de Cultuurraad Vorselaar. In het kader van Muziek en Kunst, sloegen de harmonie en de kunstvereniging de handen in elkaar en brachten een prachtig concert, aangevuld met prachtige kunstwerken over harmoniemuziek.

In 2014 werd Jef Moorkens tot voorzitter verkozen, nadat Inge wegens omstandigheden haar ontslag had aangeboden. De harmonie mocht voor de tweede keer de eerste prijs van de Cultuurraad in ontvangst nemen. Ditmaal zorgde een zelf gecomponeerd en gearrangeerd muziekstuk voor de overwinning. Het werd een muziekstuk over Vriendschap in Vorselaar en het werd aan het publiek voorgesteld tijdens de Jaarmarkt. Het lied werd aan de Vorselaarse verenigingen aangeleerd tijdens een Samenzang als opening van de Verbroederingsfeesten.

Vanaf september 2014 zal de Harmonie nog nauwer gaan samenwerken met de Muziekschool van Herentals. Naar aanleiding van een nieuw decreet, mogen leerling-muzikanten Samenspel volgen bij een bestaande vereniging. De harmonie van Vorselaar wil hierbij alle medewerking en steun verlenen aan jonge muzikanten van in en rond Vorselaar. We hebben hiervoor een schitterende dirigent, Luc Verdonck, ter beschikking. Hij heeft in het verleden jonge muzikanten steeds alle kansen in zijn orkest gegeven. Hij is van plan dat ook in de toekomst te blijven doen. Sommige van onze muzikanten groeien zelfs door tot in het Lemmens-instituut, waar ze goede resultaten behalen en zelfs dan nog op de voet worden gevolgd door onze harmonie.

De harmonie van Vorselaar steunt op een succesvolle traditie. Jarenlang hebben goede dirigenten het muzikale peil naar hogere rayonen verheven. Bestuursleden en voorzitters hebben hun hart en ziel in de vereniging gestoken, en kunnen dan ook met fierheid op een rijkelijk gevuld verleden terugblikken. Het huidige bestuur en de muzikanten staan voor nieuwe uitdagingen, maar zitten barstenvol creativiteit om op het zelfde elan door te gaan.