Bestuur

voorzitter: Jef Moorkens
ondervoorzitter: Staf De Cnodder
secretaris: Kristina Verhavert
penningmeester: Miep Sneyers
bestuurslid: Marijke Claes
bestuurslid: Sven Geybels
bestuurslid: Marc Peeters